Data inici:
Data fi:
Ordre:
Juliol 2023 - En el BOE del dia 29 de juny s’ha publicat el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny pel qual s’adopta i prorroga un paquet de mesures relacionades amb la crisi per la guerra d’Ucraïna, amb modificacions estructurals de societats mercantils i amb la conciliació de la vida familiar i professional dels progenitors i cuidadors. Amb efectes des del 30 de juny s’ha aprovat importants mesures en l’àmbit laboral, com nous permisos retribuïts, reforç a la conciliació, adaptació de jornada i parelles de fet. La nostra assessoria laboral en destaca: 1.  Dret a no ser...
Gener 2023 - Aquest any 2023 ha començat amb les següents novetats en quant a tipus impositiu d'IVA, en concret: Es rebaixa del 10% al 4% el tipus impositiu dels tampons, compreses i protectors íntims, productes de primera necessitat inherents a la condició femenina, així com els preservatius i altres anticonceptius no medicinals. Es redueix del 10% al 5% l'IVA de les pastes alimentàries i els olis, inclòs el d'oliva. Es rebaixa del 4% al 0% el tipus impositiu dels aliments frescos i de primera necessitat. Això afectarà els següents productes: El pa comú, així com la massa de...
Els contractes temporals després de la reforma laboral La reforma laboral introdueix una nova regulació de la contractació temporal que serà aplicable des del 31 de març de 2022, amb la desaparició dels contractes temporals tal com els coneixíem fins ara (contractes d’obra, interinitat i eventuals), i només es podran subscriure els contractes de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció o per substitució de treballador. Un dels objectius de la reforma laboral aprovada pel legislador és el d'eliminar la temporalitat en les contractacions (la nova redacció...
Entrada en vigor: 20 de gener de 2022 (tot i que els ajuts es podran reconèixer amb efectes de l’1de gener de 2022). El Govern estatal pretén impulsar ara l'accés de les persones joves a l'habitatge en lloguer mitjançant la implantació del “Bo jove per al lloguer” regulat en aquest reial decret. Requisits El “Bo jove per al lloguer” es dissenya amb una ajuda de 250 euros mensuals que s'atorgarà a les persones que reuneixin tots i cadascun dels requisits següents: Ser major d'edat i tenir fins a trenta-cinc anys, inclosa l'edat de trenta-cinc anys, en el moment de...
Novembre 2021 - En els últims temps, han augmentat d’una forma molt significativa els controls i revisions de l’Administració tributària adreçats a comprovar la correcta deducció  en  l’IRPF  de  les  despeses  en  la  determinació  del  rendiment  net  de l’activitat dels  empresaris  i  professionals,  persones  físiques,  titulars  dels  seus negocis o activitats. Aquests contribuents presenten una doble casuística: l’àmbit personal i l’empresarial, per la qual cosa és freqüent que es comprovi que no es transfereixin despeses de l’àmbit...
Setembre 2021 - Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, modifica la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. Des del passat onze de juliol, no podran pagar-se en efectiu les operacions, en les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera. No...
Pàgina 1 de 712345...Últim »