Data inici:
Data fi:
Ordre:
Març 2016 – A partir de l’1 de gener passat, el preavís necessari per cancel·lar un contracte d’assegurança passa a ser d’un mes abans de la data de finalització del contracte. Abans, el termini mínim per fer aquest avís era de dos mesos. Com a resultat de la entrada en vigor la Llei 20/2015, que regula aspectes de funcionament de les entitats asseguradores, una de les novetats més destacades d’aquesta llei és la modificació de la Llei de Contracte d’Assegurança. Així, la Llei 20/2015 canvia el termini per poder cancel·lar els contractes...
Desembre 2015 – Segons la Llei 27/2014 de data 27 de novembre de 2014 de l’Impost sobre Societats (IS), a partir de 01/01/2016 les societats civils (SC) amb activitat econòmica hauran de tributar en l’impost sobre societats (IS) i deixaran de fer-ho en el règim d’atribució de rendes de l’IRPF. Arran d’aquest possible canvi, les societats civils amb activitat econòmica ja no podran tributar en el règim de mòduls de l’IRPF, ni en Recàrrec d’equivalència. Per aquest motiu totes les Societats Civils que en la factura se’ls aplicava el Recàrrec d’Equivalència a...
Novembre 2015 – Tipus d’interès i indicadors IPREM:   Tipus Interès legal del diner pel 2016: 3% Tipus Interès de demora: 3,75%   Indicador públic de renda d’efectes múltiples (iprem) pel 2016 IPREM diari                          17,75€ IPREM mensual                  532,51€ IPREM anual                    6.390,13€    
Novembre 2015 – Queden fora del sistema per a l’any 2016 i 2017 aquells autònoms i empreses que durant l’any 2015 hagin excedit algun dels següents imports (IVA exclòs i recàrrec d’equivalència inclòs): Ingressos totals de l’activitat: 250.000,00 €/anuals. Ingressos per factures emeses a altres empresaris: 125.000,00€/ anuals. Compres de béns i serveis: 250.000,00€ /anuals. Exclusió d’activitats: Queden fora del sistema per a l’any 2016 les següents activitats a les que actualment se’ls aplica la retenció de l’1%, encara que els seus imports...
Novembre 2015 – Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han elaborat un seguit de consells per prevenir incendis, especialment adreçats a les comunitats de propietaris. A Garrotxa Activa, les comunitats de veïns són uns dels àmbits en els que estem especialitzats, i per aquesta raó us portem consells bàsics per prevenir ensurts amb el fos, que han de tenir presents tots els veïns. COM PUC PREVENIR INCENDIS A CASA? A la CUINA: Apaga els fogons si has de sortir de casa Neteja sovint els filtres de la campana extractora Si s’encén l’oli d’una paella, tapa-la...
Novembre 2015 – Els administradors de Finques Col·legiats estrenen una marca que aglutina els 38 Col·legis Professionals que actualment hi ha a tot l’Estat Espanyol. Una marca moderna i que té com a objectiu aconseguir una identificació clara dels professionals que treballen per garantir i defensar els drets dels ciutadans en l’àmbit de l’habitatge a tot l’Estat.
Novembre 2015 – Ens apropem al final de l’any, i és important tenir en compte una sèrie de dates a l’hora de fer les nostres declaracions. Seguidament us fem un recordatori: AUGMENT DE L’IMPORT CONCESSIÓ APLAÇAMENT SENSE GARANTIA L’ordre HAP/2178/2015 de data 20 d’octubre de 2015 ha modificat el límit exempt d’aportació de garanties, en l’ajornament/ fraccionament de deutes, i s’eleva dels 18.000€ actuals a 30.000€. Aquest import és el còmput de la totalitat dels deutes amb l’administració tributària i va entrar en vigor el 21 d’Octubre...
Setembre 2015 – Actualment, les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social s’estan centrant en el control i la fiscalització en les obligacions empresarials, especialment envers a: Contractació a temps parcial: Registre de jornada. Es comprova que el treballador a temps parcials s’adscrigui amb el que consta amb el seu contracte de treball i tingui el registre de jornades acceptades i signats mensualment pel treballador. Becaris: Es comproven tots els aspectes relatius a aquest col·lectiu no contractual. Discapacitats: Es comprova la quota del 2% a les...
Agost 2015 – A part dels contractes de lloguer o compra venda més habituals, hi ha altres figures que presenten peculiaritats, com són el lloguer amb opció de compra i la compra venda diferida en el temps. Es tracta de figures que, en temps complicats econòmicament, quan els bancs són restrictius en la concessió de préstecs, es solen utilitzar. Comencem comentant el lloguer amb opció de compra. Es tracta d’una figura jurídica que inclou dos contractes: un contracte de lloguer, i un altre contracte d’opció de compra. Per tant, no estem parlant d’una compravenda, si no que les...
Agost 2015 – Segons les dades de l’INE, l’IPC de Juliol de 2015 i l’Índex de Garantia de Competitivitat mostren les següents xifres:   1 ANY Variació de preus segons sistema IPC BASE 2011 Des de Juliol de 2014 a Juliol de 2015 Índex                                                                      Variació General                                                                   0.1 Vivenda en lloguer (Rúbrica...
Pàgina 5 de 15« Primer...34567...10...Últim »