Data inici:
Data fi:
Ordre:
Maig 2016 – Des de fa un temps, les empreses (excepte els caps de casa en el cas dels treballadors de la llar) han de portar un registre de jornada, en el cas de treball a temps parcial, i han de registrar els horaris diaris en els que es realitza la prestació de serveis del treballadors, així com les hores complementàries, si es dóna el cas. El registre horari s’ha de fer mensualment i l’empresari ha d’entregar una còpia del mateix al treballador. Si no es compleix aquesta obligació, pot tenir com a conseqüència una sanció pecuniària, i fins i tot es pot...
Maig 2016 – El passat dijous 12 de maig, a la Sala d’Actes de Garrotxa Activa va tenir lloc la xerrada sobre seguretat a la llar i als edificis, organitzada per Garrotxa Activa i amb la col·laboració del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya. Josep Ortiz, responsable de Relacions amb la comunitat dels MMEE a la Garrotxa va fer una presentació al voltant de molts dels problemes que preocupen als veïns: problemes de soroll, de convivència, impagaments, robatoris, etc… Amb una sala plena, Ortiz va anar detallant cada cas i va respondre a totes les...
Març 2016 – Fa poques setmanes, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el reglament que desenvolupa la Llei de l’impost sobre els habitatges buits. Es tracta d’una llei que va ser aprovada el mes de juliol de 2015 i que estableix un nou tribut sobre els pisos desocupats. Es calcula que un de cada quatre pisos buits està ocupat de forma il·legal. Aquest impost principalment l’hauran de satisfer les entitats financeres i els grans propietaris de pisos desocupats, que els mantenen buits més de dos anys continuats i sense una causa justificada....
Març 2016 – A partir de l’1 de gener passat, el preavís necessari per cancel·lar un contracte d’assegurança passa a ser d’un mes abans de la data de finalització del contracte. Abans, el termini mínim per fer aquest avís era de dos mesos. Com a resultat de la entrada en vigor la Llei 20/2015, que regula aspectes de funcionament de les entitats asseguradores, una de les novetats més destacades d’aquesta llei és la modificació de la Llei de Contracte d’Assegurança. Així, la Llei 20/2015 canvia el termini per poder cancel·lar els contractes...
Desembre 2015 – Segons la Llei 27/2014 de data 27 de novembre de 2014 de l’Impost sobre Societats (IS), a partir de 01/01/2016 les societats civils (SC) amb activitat econòmica hauran de tributar en l’impost sobre societats (IS) i deixaran de fer-ho en el règim d’atribució de rendes de l’IRPF. Arran d’aquest possible canvi, les societats civils amb activitat econòmica ja no podran tributar en el règim de mòduls de l’IRPF, ni en Recàrrec d’equivalència. Per aquest motiu totes les Societats Civils que en la factura se’ls aplicava el Recàrrec d’Equivalència a...
Novembre 2015 – Tipus d’interès i indicadors IPREM:   Tipus Interès legal del diner pel 2016: 3% Tipus Interès de demora: 3,75%   Indicador públic de renda d’efectes múltiples (iprem) pel 2016 IPREM diari                          17,75€ IPREM mensual                  532,51€ IPREM anual                    6.390,13€    
Novembre 2015 – Queden fora del sistema per a l’any 2016 i 2017 aquells autònoms i empreses que durant l’any 2015 hagin excedit algun dels següents imports (IVA exclòs i recàrrec d’equivalència inclòs): Ingressos totals de l’activitat: 250.000,00 €/anuals. Ingressos per factures emeses a altres empresaris: 125.000,00€/ anuals. Compres de béns i serveis: 250.000,00€ /anuals. Exclusió d’activitats: Queden fora del sistema per a l’any 2016 les següents activitats a les que actualment se’ls aplica la retenció de l’1%, encara que els seus imports...
Novembre 2015 – Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han elaborat un seguit de consells per prevenir incendis, especialment adreçats a les comunitats de propietaris. A Garrotxa Activa, les comunitats de veïns són uns dels àmbits en els que estem especialitzats, i per aquesta raó us portem consells bàsics per prevenir ensurts amb el fos, que han de tenir presents tots els veïns. COM PUC PREVENIR INCENDIS A CASA? A la CUINA: Apaga els fogons si has de sortir de casa Neteja sovint els filtres de la campana extractora Si s’encén l’oli d’una paella, tapa-la...
Novembre 2015 – Els administradors de Finques Col·legiats estrenen una marca que aglutina els 38 Col·legis Professionals que actualment hi ha a tot l’Estat Espanyol. Una marca moderna i que té com a objectiu aconseguir una identificació clara dels professionals que treballen per garantir i defensar els drets dels ciutadans en l’àmbit de l’habitatge a tot l’Estat.
Novembre 2015 – Ens apropem al final de l’any, i és important tenir en compte una sèrie de dates a l’hora de fer les nostres declaracions. Seguidament us fem un recordatori: AUGMENT DE L’IMPORT CONCESSIÓ APLAÇAMENT SENSE GARANTIA L’ordre HAP/2178/2015 de data 20 d’octubre de 2015 ha modificat el límit exempt d’aportació de garanties, en l’ajornament/ fraccionament de deutes, i s’eleva dels 18.000€ actuals a 30.000€. Aquest import és el còmput de la totalitat dels deutes amb l’administració tributària i va entrar en vigor el 21 d’Octubre...
Pàgina 5 de 15« Primer...34567...10...Últim »