IPC Febrer 2017 i Índex de Garantia de Competitivitat

1 ANY

Variació de preus segons sistema IPC BASE 2011
Des de Febrer de 2016 fins a Febrer de 2017
Índex Variació %
General 3.0
Vivenda en Lloguer (Rúbrica 33) 0.1

 

2 ANYS

Variació de preus segons sistema IPC BASE 2011
Des de Febrer de 2015 fins a Febrer de 2017 + info
 
Índex Variació %
General  2.1
Vivenda en Lloguer (Rúbrica 33) -0.2

 

Índex general per Comunitats Autònomes.

Des de febrer de 2016 fins a febrer de 2017

Variació %

General                 3,1

Índex General per províncies

Des de febrer de 2016 fins a febrer de 2017

Variació %

General                 3,5

 

Índex de garantia de competitivitat – IGC

Des de desembre de 2015 fins desembre de 2016

Índex General

Variació %

-2,19