Data inici:
Data fi:
Ordre:
Gener 2015 – Si un client no li paga, ara és més senzill recuperar l’IVA no cobrat. Per fer-ho, hi ha tot un procediment a seguir. A continuació us ho expliquem: Primer, ha d’instar el pagament mitjançant una reclamació judicial o un requeriment notarial al seu client deutor. L’objectiu és deixar constància d’aquesta reclamació de pagament. Ha de deixar passar sis mesos des de la venda o servei (o un any si la seva empresa factura més de 6 milions d’euros), i dins dels tres mesos següents a aquest termini ha d’emetre una FACTURA RECTIFICATIVA, mantenint...
Gener 2015 – Durant el 2015 hi ha tota una sèrie d’obligacions fiscals que s’han de complir. En el mes de gener destaquen les declaracions de RENDA, SOCIETATS I IVA. Consulta el calendari general del contribuent de l’Agència Tributària Estatal. Ja pots consultar el calendari fiscal del 2015.  
  Gener 2015 – Amb el nou any, entren en vigor tota una sèrie de modificacions en l’IRPF, fruit de la Reforma Fiscal. Moltes d’aquestes modificacions ja us les hem anat avançant a aquest mateix apartat de Notícies, però aprofitem per a fer-vos arribar un nou resum. ARRENDAMENTS   Propietaris arrendadors Arrendadors de locals, oficines, naus industrials: Modificació de la retenció a compte IRPF o IS en arrendaments d’ús diferent a habitatge, que passa a ser del 20% a partir del 1 de Gener de 2015. Arrendaments d’habitatges Reducció rendiments...
Desembre 2014 – El passat 28 de novembre va sortir publicat al BOE la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Seguidament us informem del tipus de retenció a aplicar a partir de l’1 de gener de 2015: RENDIMENT DEL CAPITAL IMMOBILIARI – LLOGUER 2015: 20% 2016: 19% RENDIMENT ACTIVITAT PROFESSIONAL 2015: 19% 2016: 18% RENDIMENT ACTIVITAT PROFESSIONAL EXERCICI DONAT D’ALTA, I ELS DOS EXERCICIS SEGÜENTS 2015: 9% 2016: 9% RENDIMENTS ACTIVITATS PROFESSIONALS AMB...
Desembre 2014 – Al mes d’octubre, en relació al Lloguer i Venda d’Immobles i Accions, us explicàvem que el projecte de reforma de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), entre altres questions, eliminava els coeficients d’abatiment aplicables a elements adquirits abans de 31/12/1994. Un cop aprovada la reforma fiscal, finalment es mantenen els coeficients d’abatiment amb uns certs límits, en concret, sempre que la suma acumulada del valor de transmissió dels béns no superi els 400.000 euros. ATENCIÓ: Si teniu alguna operació pendent...
Desembre 2014 – Actualment, la Llei Concursal preveu una situació de greu desavantatge del concurs en liquidació fortuïta o insuficiència de massa de persona física en comparació a la situació prevista per les persones jurídiques. Això provoca que, en la majoria de casos, la via més recomanable per solucionar els deutes de la persona física passi per la negociació extrajudicial, situació que, en altres ordenaments jurídics, es troba superada. Per a les persones jurídiques, la Llei Concursal preveu que, si el seu concurs finalitza en liquidació o per insuficiència de...
Desembre 2014 – El passat 31 d’octubre es va publicar en el BOE l’Ordre FOM/1996/2014, que modifica el Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d’autoritzacions de transports de mercaderies per carretera. Aquesta ordre només modifica les autoritzacions de transport privat complementari de mercaderies. La modificació de l’ordre consisteix en eliminar el requisit d’antiguitat que s’exigeix per a l’obtenció d’una autorització de transport privat complementari de mercaderies, ja sigui per la primera...
Desembre 2014 – Que el nivell d’envelliment de la població del nostre país és cada cop superior és un fet que preocupa tant a ciutadans com al propi govern. El fet que l’esperança de vida és cada cop major i les persones en actiu han disminuït considerablement els últims temps han posat al model de pensions en el punt de mira de les polítiques públiques, i és una de les principals preocupacions dels ciutadans, que pensant en el seu futur no tenen clar com afectaran aquests canvis a la seva futura jubilació. Està clar que en un futur proper, les pensions públiques seran...
Novembre 2014 – El Consorci de Compensació d’Assegurances, l’organisme que actua com a assegurador quan no existeix una cobertura al sector privat, i com un fons de garantia quan no es té contractada cap assegurança o l’asseguradora és insolvent, ha recordat recentment a tots els ciutadans la importància de pagar el rebut de la pòlissa d’assegurança en el termini establert, sense excedir el termini de gràcia. La raó és que, en cas de sinistre, el Consorci de Compensació demanarà a la companyia asseguradora el dia del cobrament del nostre rebut, i si el dia el cobrament...
Novembre 2014 – A partir de l’1 de gener de 2015, i segons el Projecte de Reforma de l’Impost de Societats, hi haurà canvis importants en els tipus impositius.   En el tipus GENERAL, la variació serà: Exercici 2014: 30% Exercici 2015: 28% Exercici 2016: 25%   En el cas de les empreses de reduïdes dimensions (PIMES): Exercici 2014: 25% fins els 300.000 € BI – 30% resta BI Exercici 2015: 25% fins els 300.000 € BI – 28% resta BI Exercici 2016: 25 %   Empreses de reduïda dimensió (amb manteniment de llocs de treball respecte...
Pàgina 10 de 15« Primer...89101112...Últim »