Data inici:
Data fi:
Ordre:
  Gener 2015 – El Reial Decret 828/2013, de 25 d’octubre (BOE 26/10/2013) estableix que les comunitats de propietaris estan obligades a presentar la declaració d’operacions amb terceres persones. Per a complir amb aquesta obligació, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2014, caldrà que les comunitats de propietaris presentin el model 347. Les comunitats que paguin rendiments professionals o de treball (porter, etc…) hauran de tenir-ho ben present a l’hora de realitzar la seva declaració i evitar caure perjudicis per a la pròpia comunitat o els propietaris...
Gener 2015 – L’arrendador de local de negoci ha quedat exonerat de presentar el model 390, sempre que empleni unes caselles addicionals en la declaració del model 303 del quart trimestre. Els arrendadors de locals de negoci han de complir tota una sèrie de requisits fiscals. En primer lloc, sorgeix l’obligació d’estar donat d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors, model 037, en el qual s’haurà d’assenyalar com a activitat l’epígraf 8612/1 de lloguer de locals, i es farà constar la referència cadastral de l’immoble a llogar. Després de l’alta,...
Gener 2015 – Si un client no li paga, ara és més senzill recuperar l’IVA no cobrat. Per fer-ho, hi ha tot un procediment a seguir. A continuació us ho expliquem: Primer, ha d’instar el pagament mitjançant una reclamació judicial o un requeriment notarial al seu client deutor. L’objectiu és deixar constància d’aquesta reclamació de pagament. Ha de deixar passar sis mesos des de la venda o servei (o un any si la seva empresa factura més de 6 milions d’euros), i dins dels tres mesos següents a aquest termini ha d’emetre una FACTURA RECTIFICATIVA, mantenint...
Gener 2015 – Durant el 2015 hi ha tota una sèrie d’obligacions fiscals que s’han de complir. En el mes de gener destaquen les declaracions de RENDA, SOCIETATS I IVA. Consulta el calendari general del contribuent de l’Agència Tributària Estatal. Ja pots consultar el calendari fiscal del 2015.  
  Gener 2015 – Amb el nou any, entren en vigor tota una sèrie de modificacions en l’IRPF, fruit de la Reforma Fiscal. Moltes d’aquestes modificacions ja us les hem anat avançant a aquest mateix apartat de Notícies, però aprofitem per a fer-vos arribar un nou resum. ARRENDAMENTS   Propietaris arrendadors Arrendadors de locals, oficines, naus industrials: Modificació de la retenció a compte IRPF o IS en arrendaments d’ús diferent a habitatge, que passa a ser del 20% a partir del 1 de Gener de 2015. Arrendaments d’habitatges Reducció rendiments...
Desembre 2014 – El passat 28 de novembre va sortir publicat al BOE la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Seguidament us informem del tipus de retenció a aplicar a partir de l’1 de gener de 2015: RENDIMENT DEL CAPITAL IMMOBILIARI – LLOGUER 2015: 20% 2016: 19% RENDIMENT ACTIVITAT PROFESSIONAL 2015: 19% 2016: 18% RENDIMENT ACTIVITAT PROFESSIONAL EXERCICI DONAT D’ALTA, I ELS DOS EXERCICIS SEGÜENTS 2015: 9% 2016: 9% RENDIMENTS ACTIVITATS PROFESSIONALS AMB...
Desembre 2014 – Al mes d’octubre, en relació al Lloguer i Venda d’Immobles i Accions, us explicàvem que el projecte de reforma de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), entre altres questions, eliminava els coeficients d’abatiment aplicables a elements adquirits abans de 31/12/1994. Un cop aprovada la reforma fiscal, finalment es mantenen els coeficients d’abatiment amb uns certs límits, en concret, sempre que la suma acumulada del valor de transmissió dels béns no superi els 400.000 euros. ATENCIÓ: Si teniu alguna operació pendent...
Desembre 2014 – Actualment, la Llei Concursal preveu una situació de greu desavantatge del concurs en liquidació fortuïta o insuficiència de massa de persona física en comparació a la situació prevista per les persones jurídiques. Això provoca que, en la majoria de casos, la via més recomanable per solucionar els deutes de la persona física passi per la negociació extrajudicial, situació que, en altres ordenaments jurídics, es troba superada. Per a les persones jurídiques, la Llei Concursal preveu que, si el seu concurs finalitza en liquidació o per insuficiència de...
Desembre 2014 – El passat 31 d’octubre es va publicar en el BOE l’Ordre FOM/1996/2014, que modifica el Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d’autoritzacions de transports de mercaderies per carretera. Aquesta ordre només modifica les autoritzacions de transport privat complementari de mercaderies. La modificació de l’ordre consisteix en eliminar el requisit d’antiguitat que s’exigeix per a l’obtenció d’una autorització de transport privat complementari de mercaderies, ja sigui per la primera...
Desembre 2014 – Que el nivell d’envelliment de la població del nostre país és cada cop superior és un fet que preocupa tant a ciutadans com al propi govern. El fet que l’esperança de vida és cada cop major i les persones en actiu han disminuït considerablement els últims temps han posat al model de pensions en el punt de mira de les polítiques públiques, i és una de les principals preocupacions dels ciutadans, que pensant en el seu futur no tenen clar com afectaran aquests canvis a la seva futura jubilació. Està clar que en un futur proper, les pensions públiques seran...
Pàgina 10 de 15« Primer...89101112...Últim »