Deduccions fiscals per la compra d’un cotxe d’empresa

Setembre 2017 – Les despeses del cotxe d’empresa es podran deduir de l’impost de societats sempre que aquest cotxe estigui inclòs com a actiu de l’empresa, és a dir, afectat a l’activitat de l’empresa. També es podran deduir les despeses de possibles reparacions i manteniment.

Però en el cas que el vehicle alterni l’ús empresarials amb un ús particular, també es podran deduir les despeses, sempre i quan l’empresa declari com a retribució en espècie l’ús d’aquest vehicle a la persona que en fa ús, és a dir, que aquest ús es consideri una retribució per al treballador, i aquest tributarà aquest retribució en l’IRPF (Renda).

El cost del vehicle per a l’empresa s’imputarà al compte de resultats de la mateixa mitjançant una amortització, que no podrà ser superior al 16%, tot i que les petites empreses en determinats casos poden accedir a l’amortització accelerada.

En el cas dels autònoms que utilitzen el seu vehicle tant per desplaçaments de feina com per a fins privats, s’ha de tenir molt en compte que Hisenda no accepta cap despesa de vehicle si aquest no està totalment afecta per l’activitat labora, així que si ets autònom i tens dubtes sobre quines despeses et pots deduir i quines no, truca a Garrotxa Activa i t’assessorarem. A Garrotxa Activa som experts en assessoria fiscal i empresa.