Data inici:
Data fi:
Ordre:
    Octubre 2013 –       Noranta petites i mitjanes empreses beneficiàries dels ajuts Leader a Catalunya, entre elles Garrotxa Activa, varen rebre de mans del Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Josep María Pelegrí, el diploma que l’acredita com empresa socialment responsable.   El projecte Gestió Sostenible Rural, promou la integració voluntària de polítiques de Responsabilitat Social Empresarial, com a fórmula per garantir la seva sostenibilitat i per extensió, a les comarques on s’ubiquen. ...
Octubre 2013- La declaració model 347, amb caràcter general, obliga a relacionar totes aquelles persones o entitats amb les que s’hagin efectuat operacions que, en el seu conjunt i per a cadascuna d’aquestes persones o entitats, superi la xifra de 3.005,06 euros durant l’any natural. Fins ara, les comunitats de propietaris, si no desenvolupaven activitats empresarials o professionals (d’acord amb la Llei del Impost sobre el Valor Afegit) no tenien obligació de presentar la declaració anual d’operacions amb terceres persones. Amb l’entrada en vigor...
  Els qui volen veure desaparèixer aquest índex són els afortunats que tenen com a substitut en les seves hipoteques l’euríbor més un diferencial, ja que les seves quotes baixaran substancialment. Actualment un 10% de les hipoteques vigents encara es troben referenciades a l’IRPH de caixes o IRPH de bancs, un volum important d’hipoteques que, necessàriament, hauran de modificar-se en breu, ja que els dos índexs desapareixeran a partir del proper 1 de novembre. Segueix llegint l’article…    
Octubre 2013-     Les comunitats de propietaris Pau Casals de Castellfollit de la Roca, han recuperat l’espai central com a plaça particular, milloren tots els passos i accessos de l’interior de la finca i resolen els problemes ocasionats per les humitats i filtracions d’aigua.   Una important millora !!         Foto estat anterior: Fotos estat actual:              
Octubre 2013 –  En el BOE d’1 d’octubre de 2013, s’ha publicat la Resolució de 25 de setembre, de la Secretaria d’Estat i Energia, per la qual es publica la de 25 de juny de 2013, del Consell d’Administració de l’Institut per a la diversificació i estalvi d’energia, per la qual s’estableixen les bases reguladores i convocatòria del programa d’ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler). En els següent enllaç: http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10201.pdf, trobaràs tot el...
  Setembre 2013 – S’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat de data 28 de setembre de la Llei 14/13 de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització.   • En vigor, la part que afecta al sector (articles 61 a 67) des del dia següent, per tant, en vigor des del dia d’ahir. • A tenir en compte les Disposicions Addicionals 6ª i 7ª. • El text legal parla i regula com donar facilitats d’entrada i de permanència dins el territori nacional d’estrangers per raons d’interès econòmic, entre d’altres, dels inversors...
Juliol 2013 –   L’àrea de COMUNITATS, ha portat a terme l’esmentat pla en les comunitats que conformen el conjunt d’edificis de la Plaça Bufadors d’Olot, consistent en aplicar a cadascun dels seus 204 habitatges i dels 78  locals comercials,  un producte adquirit als Estats Units anomenat COMBAT,    amb un éxit més que notable.  La seva eficàcia ha permés exterminar-los per complet i els veïns es mostren molt satisfets  davant d’una problemàtica que han patit en els darrers anys en época de calor.    El treball s’ha fet col.locant el producte en les...
Pàgina 15 de 17« Primer...10...1314151617