Nova modalitat de phishing o correu fraudulent

Correu fraudulent (Temptativa d’estafa phishing)

Els Mossos d’Esquadra informen d’un correu electrònic fraudulent que circula a internet, on es pretén obtenir les dades personals, per tal de fer-ne un mal ús. Les característiques de l’estafa són les següents:

  • Es rep un correu electrònic a nom de “Generalitatsocial Girona”
  • L’assumpte del missatge és “Ayuda por nacimiento”
  • El text del correu es dirigeix de forma personal, indicant el nom, cognom i NIE de la persona destinatària.
  • En el correu es demana que cal trameti a l’adreça de correu generalidadsocialgirona@gmail.com la fulla de sol·licitud d’ajuda de naixement del fill/a (també indicant el nom i cognoms)
  • S’adverteix que si no s’envia aquesta fulla es cancel·larà la sol·licitud i no es podrà cobrar l’ajuda.
  • En la sol.licitud consten les dades bancàries que permetrien fer cobraments fraudulents.

Us recomanem que si rebeu aquest correu, no doneu cap dada personal i informeu als Mossos d’Esquadra.