Recomanacions en relació a les inspeccions de treball

Setembre 2015 – Actualment, les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social s’estan centrant en el control i la fiscalització en les obligacions empresarials, especialment envers a:

  • Contractació a temps parcial: Registre de jornada. Es comprova que el treballador a temps parcials s’adscrigui amb el que consta amb el seu contracte de treball i tingui el registre de jornades acceptades i signats mensualment pel treballador.
  • Becaris: Es comproven tots els aspectes relatius a aquest col·lectiu no contractual.
  • Discapacitats: Es comprova la quota del 2% a les empreses de més de 50 treballadors.
  • ERES: Suspensió i reducció.
  • Bonificació de contractes: Es comproven les bonificacions de la tarifa plana, i contractes en pràctiques bonificats.
  • Diferències de cotització: Es comproven les cotitzacions, sous, plusos, etc…
  • CRAS: Es revisa la remissió anual d’aquests conceptes retribuïts i abonats.
  • Enquadraments professionals: AEAT Clau G – Es comprova que els professionals estiguin donats d’alta com autònoms.

Si vols estar segur i tenir tots aquests aspectes en ordre, vine a Garrotxa Activa i t’assessorarem per complir amb tots els requisits. Consulta’ns sense compromís.

Aspectes importants a tenir en compte davant d'una inspecció de treball.