Les cases d’alta eficiència energètica arriben a la Garrotxa amb Garrotxa Activa

  • Garrotxa Activa comercialitza aquestes construccions sostenibles a la comarca, que permeten estalviar en energia i contribuir a combatre el canvi climàtic.
  • Els seus materials i tècniques de construcció aprofiten al màxim l’energia i redueixen el consum energètic fins a set vegades respecte a les construccions convencionals.

 

Combatre el canvi climàtic i una major conscienciació sobre la protecció del medi ambient han estat els motius pels quals, fa anys, van néixer els habitatges qualificats com d’alta eficiència energètica, amb gran popularitat al nord d’Europa.

Ara, aquest tipus de construccions arriben a la Garrotxa gràcies a Garrotxa Activa. Una casa d’alta eficiència energètica, o casa passiva, és sinònim d’un molt baix consum energètic i, alhora, d’un elevat confort interior, presentant una eficiència energètica molt superior a la construcció tradicional. Assolir aquests objectius és possible gràcies a un estàndard de construcció que permet tenir aquestes característiques. Així, parlar de cases passives no és parlar d’un disseny arquitectònic, sinó que ens referim a una sèrie de normes energètiques sostenibles. Una casa passiva consumeix, en general, unes set vegades menys d’energia que una casa de construcció tradicional. A part de l’ús de tancaments i aïllants d’alta qualitat, l’estudi de la llum solar, com aquesta entra a la casa, l’orientació de la casa i tota una sèrie de premisses en quant a ubicació de l’habitatge són també claus per aconseguir aquests nivells d’estalvi.

Garrotxa Activa, en una ferma aposta per la sostenibilitat, comercialitzarà per primera vegada cases passives a la Garrotxa en una aliança amb l’empresa SUMEMâ, i de la mà de l’equip de gestió i arquitectura tècnica de Jordi Vilalta projecte management.

L’Àrea Immobiliària de Garrotxa Activa s’ha format en l’àmbit de les cases d’alta eficiència energètica i bioclimàtiques, unint-se a professionals amb experiència en aquest tipus de construcció al nostre país.

Així, les principals característiques d’una casa passiva es poden resumir en els següents punts:

  • Aïllament tèrmic que permeti les mínimes variacions tèrmiques entre l’interior i l’exterior de l’habitatge, tant en parets com a portes i finestres.
  • Eliminació de ponts tèrmics i punts freds a l’interior de l’habitatge.
  • Ventilació mecànica amb recuperació de calor. Aquest és un dels punts més característics de les cases passives, permetent la renovació contínua i controlada de l’aire interior sense haver d’obrir portes o finestres a l’exterior. Això permet que la temperatura interior no produeixi grans variacions i, alhora, l’aire interior es renovi constantment.
  • Eliminació de les possibles filtracions d’aire a les unions entre materials diversos, amb una estanqueïtat total.

Les cases passives, a més, es construeixen tenint molt en compte la seva orientació i l’entrada i incidència de la llum solar, per tal d’aprofitar el calor a l’hivern i, alhora, es dissenyen elements que permetin generar ombres a l’estiu, per mantenir frescos els espais. Tot això permet que a aquestes construccions els sistemes de climatització s’utilitzin molt menys que a les construccions tradicionals per mantenir la confortabilitat.

Amb gran popularitat arreu d’Europa, sobretot als països nòrdics, les casses passives són una gran inversió, doncs l’estalvi que es genera en energia al llarg dels anys, permet estalviar i, a més, ajudar a aturar el canvi climàtic i millorar la sostenibilitat del planeta.  Es garanteix la utilització de materials d’alta qualitat i uns dissenys moderns i funcionals, amb una garantia de construcció de deu anys.

Garrotxa Activa inicia aquest projecte innovador des de la seva Àrea Immobiliària, assessorant als clients i posant-los en contacte amb l’equip d’arquitectes i constructors. I si el client ho necessita, Garrotxa Activa també pot trobar el terreny més adient per construir la seva casa passiva, gràcies a l’àmplia cartera de terrenys dels que disposa Garrotxa Activa.