IPC Setembre 2018 i Índex de Garantia de Competitivitat

1 ANY

Variació de preus segons sistema IPC BASE 2011
Des de Setembre de 2017 fins a Setembre de 2018 
Índex    Variació %
General 2.3
Vivenda en Lloguer (Rúbrica 33) 1.4

 

2 ANYS

Variació de preus segons sistema IPC BASE 2011
Des de Setembre de 2016 fins a Setembre de 2018
 
Índex Variació %
General  4.1
Vivenda en Lloguer (Rúbrica 33)  1.9
Índex General per comunitats Autònomes – Catalunya
Des de Setembre de 2017 fins a Setembre de 2018
 
Índex Variació %
General  2.3
Índex General per províncies – Girona
Des de Setembre de 2017 fins a Setembre de 2018
 
Índex Variació %
General  2.5

 

Índex de Garantia de Competitivitat – IGC
Des de Juliol de 2017 fins a Juliol 2018
 
Índex Variació %
General  -0.49