IPC Octubre 2019 i Índex de Garantia de Competitivitat

Variació de preus segons sistema IPC base 2011
Des d’Octubre de 2018 fins a Octubre de 2019
 
Índex Variació %
General  0.1
Vivenda en Lloguer  1.5

 

Index General per comunitats AutònomesCatalunya
Des d’Octubre de 2018 fins a Octubre de 2019
 
Índex Variació %
General  0.3

 

Índex General per províncies Girona
Des d’Octubre de 2018 fins a Octubre de 2019
 
Índex Variació %
General  0.1

 

Índex de garantia de competitivitat- IGC
Des d’Agost de 2018 fins a Agost 2019
 
Índex Variació %
General  -1.39