IPC Octubre 2018 i Índex de Garantia de Competitivitat

1 ANY

Variació de preus segons sistema IPC BASE 2011
Des d’Octubre de 2017 fins a Octubre de 2018 
 
Índex    Variació %
General 2.3
Vivenda en Lloguer (Rúbrica 33) 1.4

 

2 ANYS

Variació de preus segons sistema IPC BASE 2011
Des de Octubre de 2016 fins a Octubre de 2018
 
Índex Variació %
General 3.9
Vivenda en Lloguer (Rúbrica 33) 2.1
Índex General per comunitats Autònomes – Catalunya
Des d’Octubre de 2017 fins a Octubre de 2018
 
Índex Variació %
General  2.4
Índex General per províncies – Girona
Des d’Octubre de 2017 fins a Octubre de 2018
 
Índex Variació %
General  2.4

 

Índex de Garantia de Competitivitat
Des d’Agost de 2017 fins a Agost 2018
 
Índex Variació %
General  -0.59