IPC Novembre 2019 i Índex de Garantia de Competitivitat

Variació de preus segons sistema IPC base 2011
Des de Novembre de 2018 fins a Novembre de 2019
 
Índex Variació %
General  0.4
Vivenda en Lloguer  1.4

 

Index General per comunitats AutònomesCatalunya
Des de Novembre de 2018 fins a Novembre de 2019
 
Índex Variació %
General  0.5

 

Índex General per províncies Girona
Des de Novembre de 2018 fins a Novembre de 2019
 
Índex Variació %
General  0.5

 

Índex de garantia de competitivitat- IGC
Des de Setembre de 2018 fins a Setembre 2019
 
Índex Variació %
General  -1.58