IPC Maig 2019 i Índex de Garantia de Competitivitat

1 ANY :

Variació de preus segons sistema IPC base 2011
Des de Maig de 2018 fins a Maig de 2019
 
Índex Variació %
General  0.8
Vivenda en Lloguer  1.6

2 ANYS :

Variació de preus segons sistema IPC base 2011
Des de Maig de 2017 fins a Maig de 2019
 
Índex Variació %
General  2.9
Vivenda en Lloguer
 2.8

 

Index General per comunitats AutònomesCatalunya
Des de Maig de 2018 fins a Maig de 2019
 
Índex Variació %
General  1.0

 

Índex General per províncies Girona
Des de Maig de 2018 fins a Maig de 2019
 
Índex Variació %
General  0.9

 

Índex de garantia de competitivitat- IGC 
Des de Març de 2018 fins a març 2019
 
Índex Variació %
General  -1.51