IPC Juny 2019 i Índex de Garantia de Competitivitat

ANY :

Variació de preus segons sistema IPC base 2011

 

Des de Juny de 2018 fins a Juny de 2019

 

 
Índex Variació %
General  0.4
Vivenda en Lloguer  1.6

2 ANYS :

Variació de preus segons sistema IPC base 2011
Des de Juny de 2017 fins a Juny de 2019
 
Índex Variació %
General  2.7
Vivenda en Lloguer
 2.8

 

Index General per comunitats AutònomesCatalunya
Des de Juny de 2018 fins a Juny de 2019
 
Índex Variació %
General  0.7

 

Índex General per províncies Girona
Des de Juny de 2018 fins a Juny de 2019
 
Índex Variació %
General  0.3

 

Índex de garantia de competitivitat- IGC
Des d’Abril de 2018 fins a Abril 2019
 
Índex Variació %
General  -1.32