IPC Juliol 2018 i Índex de Garantia de Competitivitat

1 ANY

Variació de preus segons sistema IPC BASE 2011
Des de Juny de 2017 fins a Juny de 2018
 
Índex    Variació %
General 2.3
Vivenda en Lloguer (Rúbrica 33) 1.2

 

2 ANYS

Variació de preus segons sistema IPC BASE 2011
Des de Juny de 2016 fins a Juny de 2018
 
Índex Variació %
General  3.8
Vivenda en Lloguer (Rúbrica 33)  1.6
Índex General per comunitats Autònomes – Catalunya
Des de Juny de 2017 fins a Juny de 2018
 
Índex Variació %
General  2.4
Índex General per províncies – Girona
Des de Juny de 2017 fins a Juny de 2018
 
Índex Variació %
General  2.8

 

Índex de Garantia de Competitivitat
Des d’abril de 2017 fins a Abril 2018
 
Índex Variació %
General  -1.49