IPC i Índex de Garantia de Competitivitat Març 2019

1 ANY

Variació de preus segons sistema IPC base 2011

Des de Març de 2018 fins a Març de 2019
 
Índex Variació %
General  1.3
Vivenda en Lloguer  1.6

2 ANYS :

Variació de preus segons sistema IPC base 2011
Des de Març de 2017 fins a Març de 2019
 
Índex Variació %
General  2.6
Vivenda en Lloguer
 2.7

 

Index General per Comunitats Autònomes – Catalunya
Des de Març de 2018 fins a Març de 2019
 
Índex Variació %
General  1.4

 

Índex General per províncies Girona
Des de Març de 2018 fins a Març de 2019
 
Índex Variació %
General  1.3

 

Índex de garantia de competitivitat- IGC 
Des de Gener de 2018 fins a Gener 2019
 
Índex Variació %
General  -1.37