IPC Desembre 2022 i Índex de Garantia de Competitivitat

Variació de preus segons sistema IPC base 2016

 

Des de Desembre de 2021 fins a Desembre  de 2022 

 

Índex Variació %
General      5,7
Vivenda en Lloguer      1,9

 

Índex General per comunitats Autònomes – Catalunya 
Des de Desembre  de 2021 fins a Desembre  de 2022
Índex Variació %
General     5,2

 

Índex General per províncies – Girona
Des de Desembre  de 2021 fins a Desembre  de 2022
 
Índex Variació %
General    5,8

 

Variació de preus segons sistema IPC base 2016

 

Des de Desembre de 2021 fins a Desembre  de 2022

 

Índex Variació %
General      5,7
Vivenda en Lloguer      1,9