IPC Desembre 2021 i Índex de Garantia de Competitivitat

Variació de preus segons sistema IPC base 2016
Des de Desembre de 2020 fins a Desembre de 2021
 
Índex Variació %
General   6.5
Vivenda en Lloguer   0.5

 

Índex General per comunitats Autònomes – Catalunya
Des de Desembre de 2020 fins a Novembre de 2021
 
Índex Variació %
General   6.1

 

Índex General per províncies – Girona
Des de Desembre de 2020 fins a Desembre de 2021
 
Índex Variació %
General   6.9

 

Índex de garantia de competitivitat- IGC
Des d’Octubre de 2020 fins a Octubre 2021
 
Índex Variació %
General   1.03