IPC Desembre 2020 i Índex de Garantia de Competitivitat

Variació de preus segons sistema IPC base 2016
Des de Desembre de 2019 fins a Desembre de 2020
 
Índex Variació %
General  -0.5
Vivenda en Lloguer   0.8

 

Index General per comunitats AutònomesCatalunya
Des de Desembre de 2019 fins a Desembre de 2020
 
Índex Variació %
General  -0.6

 

Índex General per províncies Girona
Des de Desembre de 2019 fins a Desembre de 2020
 
Índex Variació %
General  -1.1

 

Índex de garantia de competitivitat- IGC
Des d’Octubre de 2019 fins a Octubre 2020
 
Índex Variació %
General  -2.68