IPC Desembre 2018 i Índex de Garantia de Competitivitat

1 ANY :

Variació de preus segons sistema IPC base 2011
Des de Desembre de 2017 fins a Desembre de 2018
 
Índex Variació %
General  1.2
Vivenda en Lloguer (Rúbrica 33  1.5

2 ANYS :

Variació de preus segons sistema IPC base 2011
Des de Desembre de 2016 fins a Desembre de 2018
 
Índex Variació %
General  2.3
Vivenda en Lloguer (Rúbrica 33
 2.4

 

Index General per comunitats AutònomesCatalunya
Des de Desembre de 2017 fins a Desembre de 2018
 
Índex Variació %
General  1.4

 

Índex General per províncies – Girona
Des de Desembre de 2017 fins a Desembre de 2018
 
Índex Variació %
General  1.4

 

Índex de Garantia de Competitivitat
Des d’Octubre de 2017 fins a Octubre 2018
 
Índex Variació %
General  -0.66