IPC Agost 2018 i Índex de Garantia de Competitivitat

1 ANY

Variació de preus segons sistema IPC BASE 2011
Des d’Agost de 2017 fins a Agost de 2018
 
Índex    Variació %
General 2.2
Vivenda en Lloguer (Rúbrica 33) 1.3

 

2 ANYS

Variació de preus segons sistema IPC BASE 2011
Des d’Agost de 2016 fins a Agost de 2018
 
Índex Variació %
General  3.8
Vivenda en Lloguer (Rúbrica 33)  1.8
Índex General per comunitats Autònomes – Catalunya
Des d’Agost de 2017 fins a Agostl de 2018
 
Índex Variació %
General  2.2
Índex General per províncies – Girona
Des d’Agost de 2017 fins a Agost de 2018
 
Índex Variació %
General  2.3

 

Índex de garantia de competitivitat- IGC 
Des de Juny de 2017 fins a Juny 2018
 
Índex Variació %
General  -1.00