IPC 2019 i Índex de Garantia de Competitivitat

1 ANY :

Variació de preus segons sistema IPC base 2011
Des de Gener de 2018 fins a Gener de 2019
 
Índex Variació %
General  1.0
Vivenda en Lloguer (Rúbrica 33  1.5

2 ANYS :

Variació de preus segons sistema IPC base 2011
Des de Gener de 2017 fins a Gener de 2019
 
Índex Variació %
General  1.6
Vivenda en Lloguer (Rúbrica 33
 2.5

 

Index General per comunitats Autònomes Catalunya
Des de Desembre de 2017 fins a Desembre de 2018
 
Índex Variació %
General  1.0

 

Índex General per províncies Girona
Des de Gener de 2018 fins a Gener de 2019
 
Índex Variació %
General  0.7

 

Índex de garantia de competitivitat
Des de Novembre de 2017 fins a Novembre 2018
 
Índex Variació %
General  -0.92