Informació en relació a l’aturada del 8 de novembre

Novembre 2017 – Foment del Treball ha anunciat que impugnarà la convocatòria de vaga, pel que haurem d’estar a l’espera de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El sindicat INTERSINDICAL-CSC ha convocat una vaga general per al proper dia 8 de novembre, que té el suport d’USTECSTEs, per denunciar la precarietat laboral i la sortida de la crisi que es planteja.

Òmnium Cultural i de l’ANC, per altra banda, han convocat una “aturada de país” per a exigir l’alliberament dels líders de les dues organitzacions i dels membres del govern empresonat

Aturada de país:

El concepte ”Aturada de país” no està contemplat legalment. Per tant, si l’empresa té voluntat que les persones treballadores es sumin a l’aturada, sense que aquesta tingui incidència salarial, tenen diverses opcions que han de pactar amb la plantilla:

  •              Recuperar les hores no treballades.
  •              Restar un dia de vacances o de lliure disposició, si se’n disposen.
  •              “Regalar” les hores no treballades.

Una altra opció consisteix en restar al treballador el dia com a absentisme (incidència en el salari i la cotització). Aquesta opció permet a l’empresa no pagar el salari d’aquell dia i cotitzar per la base mínima, també només aquell dia. En aquest cas, cal que ens comuniqueu els treballadors que se’ls hi ha de descomptar el dia d’absentisme.

Vaga:

El concepte de “vaga” està establert en l’ordenament  jurídic espanyol, com l’aturada dels treballadors per a la defensa dels seus interessos. Per tant, la vaga està directament relacionada amb el món del treball i amb els drets de les persones com a treballadors. Els treballadors de la seva empresa que facin vaga el proper dimecres, hauran de ser-nos comunicats el dia 9, per tal que procedim a tramitar la baixa durant aquell dia a la Seguretat Social, i descomptem el dia de vaga de la nòmina del mes de novembre. El dia de vaga no es paga ni es cotitza.

Si una persona treballadora no es presenta el dia 8 sense autorització de l’empresa, ni tenint cap causa justificada, l’empresa té dret a aplicar el punt anterior i a realitzar l’amonestació corresponent.