Impost sobre les emissions de diòxid de carboni

Setembre 2021 – Us informem que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat a la seu electrònica el padró definitiu dels vehicles amb quota a pagar per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica. Es pot consultar accedint-hi amb l’idCAT Mòbil (o altres sistemes d’identificació digital) o amb NIF i matrícula. D’aquesta manera, s’obre també el període de pagament del tribut, que es pot fer en línia des de la mateixa pantalla de consulta del padró d’una manera ràpida i fàcil.

A partir del mes d’octubre, quan es rebi la notificació amb la carta de pagament on consta la quota que s’ha de pagar, també se’n podrà abonar l’import a través de les diverses vies disponibles: la seu electrònica de l’ATC atc.gencat.cat/impostco2; el telèfon 012; L’ATC us

truca: 93 551 51 51; les entitats financeres col·laboradores: atc.gencat.cat/bancs, i les oficines de Correus.

Les persones que van domiciliar el pagament abans del 15 de juliol i es van subscriure a la notificació electrònica, gaudeixen d’un 2% de bonificació de la quota i rebran un càrrec en compte el dia 5 de novembre. A partir d’ara, es pot continuar domiciliant el pagament de l’impost per a l’exercici 2021 i els posteriors.

Trobareu més informació a l’apartat sobre l’impost de la seu electrònica de l’ATC, i al recull de preguntes freqüents.

Podeu consultar també la pagina: impostco2.gencat.cat.