5 consells abans de contractar una HIPOTECA

Maig 2015 – Durant el passat mes de febrer, la contractació d’hipoteques va créixer un 25,8% a la província de Girona. L’import mitjà dels préstecs se situa en 107.696 euros. El 94% de les hipoteques que es van signar va utilitzar un tipus d’interès variable, i l’Euribor va ser el més utilitzat.

Signar un contracte hipotecari és una de les gestions més importants que pots suscriure amb una entitat bancària, per aquesta raó des de Garrotxa Activa us donem cinc consells per a fer-ho de la manera més segura, per tenir la certesa que contractes amb totes les garanties:

CONSELL 1: Abans de res, és recomanable per a aquelles persones que volen canviar de vivenda o comprar per primera vegada, que s’informin en la seva entitat bancària o amb un assessor financer com Garrotxa Activa sobre el límit econòmic on poden efectivament arribar. Aquest límit dependrà dels recursos econòmics disponibles, de l’edat que tenen en el moment de fer la petició (per saber el termini de la hipoteca) i dels ingressos mensuals que podran destinar-hi. Això en molts casos requereix d’un estudi que a Garrotxa Activa realitzem ajustant-nos a la realitat de cada client.

Amb el resultat de l’estudi, es podrà formar una idea més clara de a quina tipologia de vivenda es podrà accedir i fins a quin preu de venda PVP es podrà arribar sense posar en perill l’economia personal o familiar.

CONSELL 2: És recomanable visitar més d’una entitat bancària per informar-se de les condicions ofertades. Les entitats bancàries comencen a concedir crèdits si es pot cobrir un mínim del 20% del preu de venda amb recursos propis (incloent despeses: impostos, notari, registre). És important que es compti amb nòmines fixes i que l’endeutament no superi el 35% dels ingressos fixes familiars.

CONSELL 3: Les condicions de les hipoteques. És important revisar:

– Que l’hipoteca no tingui topall terra

– La revisió del tipus d’interès (és molt més important que el tipus de sortida)

– Que la comissió d’obertura sigui la mínima possible (si és cobrada per l’entitat)

– La comissió d’amortització anticipada (per llei, els cinc primers anys el màxim és el 0,50& i la resta d’anys, el el 0,25%)

CONSELL 4: És recomanable que el termini de la hipoteca sigui el màxim possible, per aconseguir un millor tipus d’interès, i per poder fer amortitzacions anticipades anuals.

CONSELL 5: Respecte a les assegurances de vida vinculades a les hipoteques, millor fer-les anuals, per no dependre durant tota la vida de la hipoteca del pagament de la mateixa, i tenir més llibertat per poder canviar.

Aquests 5 consells us podran ajudar a trobar l’hipoteca que més s’adeqüi a les vostres necessitats, però si tens dubtes o vols assegurar-te que contractes amb les condicions més avantatges, el millor és accedir als serveis d’un professional financer. Invertir en un estudi previ financer et pot fer estalviar molts diners. Truca a Garrotxa Activa i demana’ns informació al 972 27 51 12.

 

Un bon assessorament, la millor garantia: www.garrotxaactiva.cat

 

5 consells hipoteca