IPC Setembre 2019 i Índex de Garantia de Competitivitat

Variació de preus segons sistema IPC base 2011
Des de Setembre de 2018 fins a Setembre de 2019
Índex Variació %
General  0.1
Vivenda en Lloguer  1.5

 

Index General per Comunitats Autònomes
Des de Setembre de 2018 fins a Setembre de 2019
Índex Variació %
General  0.3

 

Índex General per províncies
Des de Setembre de 2018 fins a Setembre de 2019
Índex Variació %
General  0.1

 

Índex de garantia de competitivitat- IGC
Des de Juliol de 2018 fins a Juliol 2019
Índex Variació %
General  -1.60