IPC Novembre 2017 i Índex de Garantia de Competitivitat

1 ANY

Variació de preus segons sistema IPC BASE 2011
Des de Novembre de 2016 fins a Novembre de 2017  + info
 
Índex    Variació %
General 1.7
Vivenda en Lloguer (Rúbrica 33) 0.8

 

2 ANYS

Variació de preus segons sistema IPC BASE 2011
Des de Novembre de 2015 fins a Novembre de 2017 + info
 
Índex Variació %
General  2.4
Vivenda en Lloguer (Rúbrica 33)  0.9

 

Índex General per Comunitats Autònomes

Des de Novembre de 2016 fins a Novembre de 2017

Índex General

Variació%

1.9

Índex General per províncies

Des de Novembre de 2016 fins a Novembre de 2017

Índex General

Variació %                                                                                                                                2.1

Índex de garantia de competitivitat- IGC   

Des d’Octubre de 2016 fins a Octubre 2017

Índex  General

Variació %

-1.38